Voor het DIV element is text-indent: 2em opgenomen. De eerste regel van de tekst springt daardoor 2em in. Bij een font-size van 13px is dat 2 x 13 = 26px.

Dit is een P element binnen DIV. Omdat P de stijl erft van DIV moet de tekst op de eerste regel dus ook 26px inspringen.

Deze tekst staat weer gewoon in DIV. Omdat het niet de eerste regel is, mag de tekst niet inspringen.