Voor het DIV element is text-align: center; opgenomen. De tekst wordt daardoor gecentreerd.

Omdat in een stijlblok voor het P element text-align: left is opgenomen, wordt de tekst links uitgelijnd.

Met text-align: inherit erft het P element de stijl van het parent element DIV en wordt de tekst gecentreerd.