Voor het DIV element is text-align: center; opgenomen. De tekst wordt daardoor gecentreerd.

Het element op blokniveau P wordt links uitgelijnd, de inline inhoud ervan erft de stijl van DIV en wordt gecentreerd.

Om P te centreren, moet je de eigenschappen voor de margin gebruiken.