Tweezijdig uitgevulde tekstblokken resulteren niet altijd in een mooie verdeling van de woorden over de regels.