Voor dit P element is de padding-top eigenschap gebruikt met de waarde 10%.