Omdat in een stijlblok voor het B element font-family: monospace is gedefinieerd, staat tekst welke vet wordt weergegeven in een niet proportioneel lettertype.

Als voor een specifiek B element font-family: inherit is opgenomen, erft het de stijl van het parent element P en staat tekst welke vet wordt weergegeven in een proportioneel lettertype zonder schreef.