<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<HTML LANG="nl">
<HEAD>

...

<STYLE TYPE="text/css">
<!--

.vraag    { text-decoration: underline; }
.antwoord { font-style: italic; }

-->
</STYLE>

<SCRIPT TYPE="text/javascript">
<!--

var nuA              = navigator.userAgent;
var OP               = (nuA.indexOf("Opera") != -1);
var beginopera       = nuA.lastIndexOf("Opera");
var operahoofdversie = nuA.substring(beginopera + 6,beginopera + 7);
var operasubversie   = nuA.substring(beginopera + 8,beginopera + 9);
var operaversie      = (operahoofdversie + operasubversie);
var OP6min           = OP && (parseInt(operahoofdversie) <= 6);

antwoordstijl = "<STYLE TYPE=\"text/css\">@import url(\"display11.css\");<\/STYLE>"

if (!OP6min) {
document.write(antwoordstijl);
}
var actiefnummer = 'nummer0';

function antwoordinbeeld(nummer) {

// IE4
if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4") != -1) {
if (nummer != actiefnummer) {
nummer1.style.display = "none";
nummer2.style.display = "none";
nummer3.style.display = "none";
eval(nummer + '.style.display = "block"');
actiefnummer = nummer;
}
else {
nummer1.style.display = "none";
nummer2.style.display = "none";
nummer3.style.display = "none";
actiefnummer = 'nummer0';
}
}

// W3C Dom
if (document.getElementById) {
if (!OP6min) {
if (nummer != actiefnummer) {
document.getElementById('nummer1').style.display = "none";
document.getElementById('nummer2').style.display = "none";
document.getElementById('nummer3').style.display = "none";
document.getElementById(nummer).style.display = "block";
actiefnummer = nummer;
}
else {
document.getElementById('nummer1').style.display = "none";
document.getElementById('nummer2').style.display = "none";
document.getElementById('nummer3').style.display = "none";
actiefnummer = 'nummer0';
}
}
}

}

//-->
</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY>

<OL>
<LI><SPAN CLASS="vraag" onclick="antwoordinbeeld('nummer1'); return false;">Welke waarden heeft de display eigenschap in CSS 1?</SPAN>
<DIV ID="nummer1" CLASS="antwoord">In CSS 1 heeft de display eigenschap vier waarden: inline, block, list-item en none.</DIV></LI>
<LI><SPAN CLASS="vraag" onclick="antwoordinbeeld('nummer2'); return false;">Waarin verschillen de waarden block en list-item?</SPAN>
<DIV ID="nummer2" CLASS="antwoord">Bij de waarde list-item heeft het element niet alleen een blokbox, maar ook een inline box voor een markering.</DIV></LI>
<LI><SPAN CLASS="vraag" onclick="antwoordinbeeld('nummer3'); return false;">Wat is het verschil tussen display: none en visibility: hidden?</SPAN>
<DIV ID="nummer3" CLASS="antwoord">Met display: none wordt het element helemaal niet weergegeven en vervallen eventuele effecten op de lay-out. Met visibility: hidden wordt het element slechts transparant.</DIV></LI>
</OL>

</BODY>
</HTML>