1. Welke waarden heeft de display eigenschap in CSS 1?
    In CSS 1 heeft de display eigenschap vier waarden: inline, block, list-item en none.
  2. Waarin verschillen de waarden block en list-item?
    Bij de waarde list-item heeft het element niet alleen een blokbox, maar ook een inline box voor een markering.
  3. Wat is het verschil tussen display: none en visibility: hidden?
    Met display: none wordt het element helemaal niet weergegeven en vervallen eventuele effecten op de lay-out. Met visibility: hidden wordt het element slechts transparant.