In DIV voor ingesloten B. De inhoud van het B element. In DIV na ingesloten B element.

In DIV voor ingesloten B. De inhoud van het B element. In DIV na ingesloten B element.